Places disponibles per al curs de Graduat en Educació Secundària

Tot seguit trobareu la relació de places vacants per al segon trimestre del curs de Graduat en Educació Secundària:   Graduat en Eduació Secundària nivell I   2n trimestre Places ofertades Places cobertes Places lliures Literatura 35 17 18 Educació per la salut 35 18 17 Ciències Naturals 35 17 18 Geografia I 35 16 […]

Publicació de l’oferta de places per al curs 2015-2016

Aquí teniu les places disponibles per al curs 2015-2016 corresponents als ensenyaments dels cursos de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i del curs de graduat en educació secundària. Recordem que el calendari de preinscripció per als cursos de llengua catalana i de llengua anglesa […]