Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà

Descripció

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius.

La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés a grau mitjà és de 330 hores.

Continguts

  • Competència en llengua catalana i castellana
  • Competència en llengua estrangera
  • Competència social i ciutadana
  • Competència matemàtica
  • Competència d’interacció amb el món físic
  • Competència en tecnologies

Accés

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir més de 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació, però excepcionalment poden accedir-hi les persones majors de 17 anys i/o que els compleixin l’any de matriculació.

Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà s’han de tenir 17 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

Continuïtat

La qualificació que s’obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d’accés.

Horari i preu

Horari: De dilluns a dijous, de 9 a 12.30 hores

Preu: 185 € (possibilitat de pagament fraccionat durant el primer trimestre)

Preinscripció i matrícula

Consultar apartat matriculació

Per a més informació sobre aquests estudis podeu visitar la pàgina del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/gm/