Descripció

Curs adreçat a persones sense cap coneixement de l’anglès. Té com a finalitat adquirir les competències comunicatives bàsiques per poder-se desenvolupar, mínimament, en la vida personal, laboral i social en aquesta llengua. Correspondència amb el nivell A1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Horari i preu

 

Preinscripció i matrícula

Curs actualment no disponible

Consultar apartat matriculació

Per a més informació sobre aquests estudis podeu visitar la pàgina del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/educacio-adults/ofertats/llengues-estrangeres/?p_id=2350&estudi

Aquest curs es portarà a terme en funció de la seva demanda