Descripció

Curs adreçat a persones que han superat el nivell A1 o que necessiten ampliar el seu coneixement de l’anglès a nivell oral, escrit i gramatical. Al llarg d’aquest curs es consoliden els continguts dels nivells A1 (inicial) i s’introdueixen els de segon nivell d’usuari bàsic (A2.1) Correspondència amb el nivell A2.1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Horari i preu

Preinscripció i matrícula

Actualment aquest curs no està disponible

Consultar apartat matriculació

Per a més informació sobre aquests estudis podeu visitar la pàgina del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/educacio-adults/ofertats/llengues-estrangeres/?p_id=2350&estudi

Aquest curs es portarà a terme en funció de la seva demanda