Descripció

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana.

Llengua catalana, nivells 1, 2 que corresponen als nivells A1, A2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües), respectivament.

Accés

Persones més grans de 18 anys.

Horari i preu

Horari: dimarts i dijous, de 9.30 a 11.00 hores (105 hores)

Preu: 35 € (anual)

Preinscripció i matrícula

Consultar apartat matriculació