Alfabetització I (nivell inicial)

Descripció

Adreçat a persones nouvingudes que volen aprendre a llegir i a escriure en català.

Accés

Persones nouvingudes més grans de 18 anys que no estan alfabetitzades en cap llengua.

Assignació de nivell en funció de l’entrevista prèvia.

Horari i preu

Horari: dilluns i dimecres, de 9.00 a 11.00 hores.

Preu: 60 € anual

Preinscripció i matrícula

Consultar apartat matriculació.