MATRICULACIÓ TERCER TRIMESTRE (2022-2023)

CURS DE PREPARACIÓ AL FIRST CERTIFICATE

Inici 2n quadrimestre: 31 de gener de 2023

Horari de classes: dimarts i dijous de 17:00 a 18:30 hores

Preu: 50€ quadrimestre

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO)

del 20 al 31 de març de 2023

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Si l’alumne/a és menor d’edat també ha de venir acompanyat del pare/mare o tutor/a i presentar:

En cas que la sol·licitud del menor sigui per raons laborals, a més de la documentació anterior, han d’acreditar la situació laboral de l’alumne/a mitjançant un certificat d’empresa on constin les dades d’aquesta i l’horari laboral de l’alumne/a.

I en cas de ser per altres motius específics, s’han d’acreditar les circumstàncies especials que impedeixen l’assistència a centres educatius en règim ordinari.

En tots els casos esmentats amb anterioritat qualsevol sol·licitud d’inscripció d’un menor necessitarà el vistiplau d’Inspecció Educativa dels Serveis Territorials del Departament d’Educació.

LLOC DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Les preinscripcions i matriculacions es faran al CFA M. Dolors Paul de Cunit (c. de la Creueta, 17).

L’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores i també dilluns i dimecres de 15:30 a 17:00 hores.

Per a més informació podeu trucar al telèfon 977 67 46 01 o bé enviant un correu electrònic  efdp@cunit.cat