Descripció

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

L’alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

Continguts

Matèries de la part comuna

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua estrangera

Matemàtiques o Història

Matèries de la part específica

Segons la família professional o cicle al qual l’alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D.

Al centre es realitzen de manera presencial les següents assignatures específiques:

– Biologia

– Ciències de la terra i del medi ambient

Opcions de matèries de la part específica

Opció A Opció B Opció C Opció D

Matèries:
Dibuix tècnic
Física
Tecnologia industrial

Matèries:
Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Química
Matèries:
Economia de l’empresa
Geografia
Psicologia i sociologia
Segona llengua estrangera
Matèries:
Educació física i una de les matèries següents:
Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Química
Famílies professionals:
Arts gràfiques
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Imatge i so
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidre i ceràmica
Prevenció de riscos professionals (CFGS)
Famílies professionals:
Activitats físiques i esportives
Agrària
Imatge personal
Indústries alimentàries
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Prevenció de riscos professionals (CFGS)
Famílies professionals:
Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Hoteleria i turisme
Informàtica i comunicacions
Serveis socioculturals i a la comunitat
Seguretat i medi ambient
Prevenció de riscos professionals (CFGS)
Famílies professionals:
Activitats físiques i esportives
Cicles d’ensenyaments esportius (*)

Accés

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin més de 18 anys o els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior s’han de tenir més de 19 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

La qualificació que s’obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d’accés.

Horari i preu

Horari

Torn de matí: de dilluns a dijous, de 9.00 a 12.30 hores (comunes) i de 12.30 a 14.30 hores (específiques)

Preu: 250€ part comuna + 50 € per assignatura específica (possibilitat de pagament fraccionat durant el primer trimestre)

Preinscripció i matrícula

Consultar apartat matriculació

Per a més informació sobre aquests estudis podeu visitar la pàgina del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/gs/