Descripció

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana.

Llengua castellana, nivells 1, 2  que corresponen als nivells A1, A2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües), respectivament.

Accés

Persones més grans de 18 anys.

Horari i preu

Horari:

a) dilluns, dimarts i dimecres, de 15.00 a 16.15 hores (105 hores).

b) dilluns i dimecres, de 9.00 a 11.00 hores.

c) dimarts i dijous, de 15.00 a 16.30 hores.

Preu: 35€ (anual)

Preinscripció i matrícula

Consultar apartat matriculació.