Aquí teniu les places disponibles per al curs 2015-2016 corresponents als ensenyaments dels cursos de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i del curs de graduat en educació secundària.

Recordem que el calendari de preinscripció per als cursos de llengua catalana i de llengua anglesa es publicarà al mes de setembre.

Per a més informació sobre el procediment de preinscripció i matrícula fes clic aquí.

 

Curs Places ofertades Places lliures
Graduat en Educació Secundaria (Nivell I) 35
Llengua catalana I 35 31
Llengua castellana I 35 32
Matemàtiques I 35 32
Física i Química I 35 32
Graduat en Educació Secundària (Nivell II) 35
Llengua catalana III 35 19
Llengua estrangera II 35 28
Matemàtiques III 35 24
Tecnologia 35 29
Ciències Socials II 35 28
Art i Artistes 35 30
Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (matí) 35 28
Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (tarda) 35 34
Curs de preparació per ales proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà 35 33