Places socials per al curs 2015-2016

L’Ajuntament de Cunit ha aprovat unes bases específiques reguladores de la concessió de places socials al Centre de Formació d’Adults M. Dolors Paul per al curs escolar 2015/16. L’objecte d’aquestes bases específiques és la concessió de places socials de caràcter gratuït en el CFA Dolors Paul per alumnes amb problemàtiques socials i econòmiques greus, i […]