Sorteig públic (assignació de places per al curs 2015-2016)

Segons els terminis de preinscripció i de matrícula establerts al calendari general de matriculació del centre, el dia 7 de juliol a les 11 hores s’ha celebrat un sorteig públic per tal d’efectuar l’assignació de places per al curs de preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (matí), l’únic curs amb més demanda que oferta de places.

En aquest curs hi havia una disponibilitat de 28 places i s’han presentat 44 sol·licituds, 43 corresponents a gent empadronada a Cunit i/o municipis veïns sense escola d’adults i 1 a d’altres municipis. Un cop efectuat el sorteig, el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds és el 10. Recordem que les persones en llista d’espera tindran prioritat en la sol·licitud i reserva de plaça per al grup de tarda i que ho podran fer a partir del 8 de setembre de 2015. Així doncs, la llista provisional de persones admeses queda de la següent manera:

La confirmació de la plaça quedarà supeditada a la realització de la matrícula durant els períodes establerts a tal efecte. El calendari de preinscripció i matrícula estableix les següents fases:

  • Termini per presentar reclamacions: del 6 al 8 de juliol de 2015.
  • Publicació de la llista de sol·licituds ordenades: 9 de juliol de 2015.
  • Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos, i llista d’espera: 14 de juliol de 2015.
  • Matrícula de l’alumnat admès: del 2 al 7 de setembre de 2015, ambdós inclosos.
  • Matrícula de l’alumnat de la llista d’espera i nou fins cobertura de places vacants: a partir del 8 de setembre de 2015.

Per qualsevol consulta podeu trucar al 977 67 46 01 en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores; dimarts i dijous, de 16 a 19 hores).