El dimarts, 18 de juny, s’inicia el període de preinscripció per al curs 2019-2020 al CFA Dolors Paul. Durant aquest període, que s’allargarà fins el 25 de juny, aquelles persones interessades en el curs de Graduat en Educació Secundària (GES) i en els cursos de preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior han de venir a l’escola a formalitzar la preinscripció. L’alumnat admès haurà de formalitzar la matrícula els dies 9 i 10 de setembre.

Pel que fa a les altres formacions que ofereix el centre, la matrícula serà al setembre. Per als cursos oficials d’anglès (A1, A2.1 i A2.2), el període de matrícula serà del 9 al 12 de setembre. Per als altres cursos (alfabetització, català, castellà, informàtica i cursos no oficials d’anglès), la matrícula es farà a partir del 16 de setembre.

L’horari d’atenció al públic per a les preinscripció i la matrícula serà de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30, i dimarts i dijous, de 15.30 a 18.30.

En el moment de realitzar la matrícula, cal presentar dues fotografies de carnet, original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport i original i fotocòpia de la targeta sanitària. En el cas d’alumnat menor d’edat, cal presentar també original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet). Per matricular-se al curs de GES, cal aportar també l’expedient acadèmic o documentació acreditativa dels estudis cursats anteriorment.