Segons els terminis de preinscripció i de matrícula establerts al calendari general de matriculació del centre, es publiquen les llistes d’admesos a les diferents propostes formatives per al curs 2015-2016. Només en el curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior en franja de matí s’ha hagut de realitzar sorteig públic, esdevenint l’única formació amb llista d’espera. Recordem que les persones que estan a la llista d’espera tindran prioritat a l’hora de reservar plaça en el curs de tarda de la mateixa modalitat (a partir del 8 de setembre de 2015).

La confirmació de la plaça quedarà supeditada a la realització de la matrícula durant els períodes establerts a tal efecte. El calendari de preinscripció i matrícula estableix les següents fases:

Per qualsevol consulta podeu trucar al 977 67 46 01 en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores; dimarts i dijous, de 16 a 19 hores).