OFERTA FORMATIVA CURS 2019-2020

ENSENYAMENTS INICIALS

ALFABETITZACIÓ I (nivell inicial)

Adreçat a persones nouvingudes que no saben llegir ni escriure.

Destinatàries: persones nouvingudes majors de 18 anys sense alfabetitzar en cap llengua.

Horari: dimarts i dijous, de 9.00 a 10.30 h.

Preu: 20€ trimestre.

ALFABETITZACIÓ II

Adreçat a persones nouvingudes que no saben llegir ni escriure.

Destinatàries: persones nouvingudes majors de 18 anys sense alfabetitzar en cap llengua.

Horari: dilluns i dimecres, de 15.30 a 17.00 h.

Preu: 20€ trimestre.

TALLER DE LECTURA I CÀLCUL

Adreçat a persones que volen reforçar la lectura i l’escriptura en castellà i la realització d’operacions matemàtiques simples.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes).

Preu: 20€ trimestre.

 

FORMACIÓ BÀSICA

CURS GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Adreçat a persones majors de 18 anys que volen obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i/o que fan els 18 anys l’any de matriculació.

Horari: de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 h.

(horari en funció del grup i de l’itinerari de l’alumnat)

Preu: 75€ trimestre.

 

CURS GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A DISTÀNCIA

Adreçat a persones majors de 18 anys que volen obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria a distància. Centre de suport de l’IOC.

El CFA Dolors Paul com a centre de suport, ofereix:

Destinatàries: persones majors de 18 anys i/o que fan els 18 anys l’any de matriculació.

 

CURS DE  PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Adreçat a persones de 17 anys que volen presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.

Destinatàries: persones majors de 17 anys i/o que fan els 17 anys l’any de matriculació.

Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 12.30 h.

Preu: 185€.

 

CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Adreçat a persones majors de 18 anys que volen presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i/o que fan els 19 anys l’any de la prova oficial.

Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h.

Preu: 300€ (part comuna), 75€ (cadascuna de les assignatures de la part específica).

  

CURSOS D’ANGLÈS (Títols reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).

 

ANGLÈS INICIAL A1

Adreçat a persones sense cap coneixement d’anglès. Té com a finalitat adquirir les competències bàsiques per poder-se desenvolupar mínimament en la vida personal, laboral i social en aquesta llengua.

Correspondència amb el nivell A1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: dilluns i dimecres ( horari a concretar) (140 hores anuals)

Preu: 75€ (trimestral).

 

ANGLÈS INICIAL A2.1

Adreçat a persones que han superat el nivell A1 o que necessiten ampliar el seu coneixement de l’anglès a nivell oral, escrit i gramatical.

Correspondència amb el nivell A2.1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: dilluns i  dimecres (horari a concretar) (140 hores anuals)

Preu: 75€ (trimestral).

 

ANGLÈS INICIAL A2.2

Adreçat a persones que han superat el nivell A2.1 o que necessiten ampliar el seu coneixement de l’anglès a nivell oral, escrit i gramatical.

Correspondència amb el nivell A2.2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: dilluns i  dimecres (horari a concretar) (140 hores anuals)

Preu: 75€ (trimestral).

 

CURS DE PREPARACIÓ PER L’OBTENCIÓ DEL FIRST CERTIFICATE

Adreçat a persones que volen preparar-se per l’obtenció del First (FCE) de la Universitat de Cambridge.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes)

Preu: 75€ (trimestral).

 

CURSOS DE CONVERSA

CURS DE CONVERSA EN ANGLÈS

Adreçat a persones que volen practicar l’anglès de manera oral.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes)

Preu: 50€ (20 hores).

 

CURS DE CONVERSA EN CATALÀ

Adreçat a persones que volen practicar el català de manera oral.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes)

Preu: 20€ (trimestral).

 

CURS DE CONVERSA EN CASTELLÀ

Adreçat a persones que volen practicar el castellà de manera oral.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes)

Preu: 20€ (trimestral).

 

CATALÀ INICIAL

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínim per a comunicar-se en llengua catalana.

Destinatàries: persones alfabetitzades majors de 18 anys.

Horari: dimarts i dijous, de 16.30 a 18.00h.

Preu: 20€ (trimestral).

 

CASTELLÀ INICIAL

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínim per a comunicar-se en llengua castellana.

Destinatàries: persones alfabetitzades majors de 18 anys.

Horari: dimarts i dijous, de 16.30 a 18.00h.

Preu: 20€ (trimestral).

 

CURSOS D’INFORMÀTICA

ACTIC INICIAL

L’objectiu d’aquest curs és aprendre els continguts bàsics de l’acreditació ACTIC per a poder realitzar la prova oficial.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i que tinguin una mínima base del funcionament del PC (teclat, ratolí, navegació per internet, etc.)

Horaris i preus: (A definir).

INFORMÀTICA DEL DIA A DIA

Aquest curs pretén aprendre a utilitzar els dispositius electrònics (PC, Tablet, mòbil) per a fer-nos el dia a dia més fàcil. S’aprendrà a fer tràmits online (comprar per internet, demanar hora al metge, interactuar amb les administracions…), navegar amb seguretat, realitzar documents, càlculs, etc.

Destinatàries: persones majors de 18 anys que vulguin millorar els seus coneixements bàsics sobre informàtica i que tinguin uns coneixements mínims del  funcionament del PC (teclat, ratolí, navegació per internet, etc.)

Horaris i preus: (A definir).

INFORMÀTICA BÀSICA

L’objectiu d’aquest nivell d’informàtica és aprendre des de zero com fer anar un ordinador i totes les possibilitats que ofereix el món de la informàtica i internet.

Destinataris: persones majors de 18 anys i  que no saben utilitzar l’ordinador i que volen aprendre-ho des de zero.

Horari i preus: (A definir).

FOTOGRAFIA DIGITAL

Aquest curs pretén aprendre a editar imatges i fer retocs a les nostres fotografies digitals.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i que facin fotografies amb càmeres o mòbils i vulguin realitzar muntatges, retocs o millorar les seves fotografies.

Cal tenir una mínima base del funcionament del PC (teclat, ratolí, navegació per internet, etc.). No cal tenir coneixements sobre software específic de retoc d’imatge.

Horaris i preus: (A definir).

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ

El CFA Dolors Paul posa a disposició de la ciutadania un servei d’orientació acadèmica i professional per part dels professionals de l’equip docent amb l’objectiu de resoldre els principals dubtes en relació a l’educació i la formació de persones adultes.

Amb aquest servei el centre pretén:

Per tal de concertar cita, heu de trucar al centre al telèfon 977 67 46 01 en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 hores; dimarts i dijous, de 15.30 a 18.30 hores).