Publicació de la oferta formativa del curs 2019-2020

OFERTA FORMATIVA CURS 2019-2020

ENSENYAMENTS INICIALS

ALFABETITZACIÓ I (nivell inicial)

Adreçat a persones nouvingudes que no saben llegir ni escriure.

Destinatàries: persones nouvingudes majors de 18 anys sense alfabetitzar en cap llengua.

Horari: dimarts i dijous, de 9.00 a 10.30 h.

Preu: 20€ trimestre.

ALFABETITZACIÓ II

Adreçat a persones nouvingudes que no saben llegir ni escriure.

Destinatàries: persones nouvingudes majors de 18 anys sense alfabetitzar en cap llengua.

Horari: dilluns i dimecres, de 15.30 a 17.00 h.

Preu: 20€ trimestre.

TALLER DE LECTURA I CÀLCUL

Adreçat a persones que volen reforçar la lectura i l’escriptura en castellà i la realització d’operacions matemàtiques simples.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes).

Preu: 20€ trimestre.

 

FORMACIÓ BÀSICA

CURS GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Adreçat a persones majors de 18 anys que volen obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i/o que fan els 18 anys l’any de matriculació.

Horari: de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 h.

(horari en funció del grup i de l’itinerari de l’alumnat)

Preu: 75€ trimestre.

 

CURS GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A DISTÀNCIA

Adreçat a persones majors de 18 anys que volen obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria a distància. Centre de suport de l’IOC.

El CFA Dolors Paul com a centre de suport, ofereix:

  • Suport i assessorament en el procés de matriculació.
  • Sessió informativa al nou alumnat.
  • Sessions pràctiques per conèixer l’entorn de treball de l’IOC.
  • Tutorització en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i/o que fan els 18 anys l’any de matriculació.

 

CURS DE  PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Adreçat a persones de 17 anys que volen presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.

Destinatàries: persones majors de 17 anys i/o que fan els 17 anys l’any de matriculació.

Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 12.30 h.

Preu: 185€.

 

CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Adreçat a persones majors de 18 anys que volen presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i/o que fan els 19 anys l’any de la prova oficial.

Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h.

Preu: 300€ (part comuna), 75€ (cadascuna de les assignatures de la part específica).

  

CURSOS D’ANGLÈS (Títols reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).

 

ANGLÈS INICIAL A1

Adreçat a persones sense cap coneixement d’anglès. Té com a finalitat adquirir les competències bàsiques per poder-se desenvolupar mínimament en la vida personal, laboral i social en aquesta llengua.

Correspondència amb el nivell A1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: dilluns i dimecres ( horari a concretar) (140 hores anuals)

Preu: 75€ (trimestral).

 

ANGLÈS INICIAL A2.1

Adreçat a persones que han superat el nivell A1 o que necessiten ampliar el seu coneixement de l’anglès a nivell oral, escrit i gramatical.

Correspondència amb el nivell A2.1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: dilluns i  dimecres (horari a concretar) (140 hores anuals)

Preu: 75€ (trimestral).

 

ANGLÈS INICIAL A2.2

Adreçat a persones que han superat el nivell A2.1 o que necessiten ampliar el seu coneixement de l’anglès a nivell oral, escrit i gramatical.

Correspondència amb el nivell A2.2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: dilluns i  dimecres (horari a concretar) (140 hores anuals)

Preu: 75€ (trimestral).

 

CURS DE PREPARACIÓ PER L’OBTENCIÓ DEL FIRST CERTIFICATE

Adreçat a persones que volen preparar-se per l’obtenció del First (FCE) de la Universitat de Cambridge.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes)

Preu: 75€ (trimestral).

 

CURSOS DE CONVERSA

CURS DE CONVERSA EN ANGLÈS

Adreçat a persones que volen practicar l’anglès de manera oral.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes)

Preu: 50€ (20 hores).

 

CURS DE CONVERSA EN CATALÀ

Adreçat a persones que volen practicar el català de manera oral.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes)

Preu: 20€ (trimestral).

 

CURS DE CONVERSA EN CASTELLÀ

Adreçat a persones que volen practicar el castellà de manera oral.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes)

Preu: 20€ (trimestral).

 

CATALÀ INICIAL

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínim per a comunicar-se en llengua catalana.

Destinatàries: persones alfabetitzades majors de 18 anys.

Horari: dimarts i dijous, de 16.30 a 18.00h.

Preu: 20€ (trimestral).

 

CASTELLÀ INICIAL

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínim per a comunicar-se en llengua castellana.

Destinatàries: persones alfabetitzades majors de 18 anys.

Horari: dimarts i dijous, de 16.30 a 18.00h.

Preu: 20€ (trimestral).

 

CURSOS D’INFORMÀTICA

ACTIC INICIAL

L’objectiu d’aquest curs és aprendre els continguts bàsics de l’acreditació ACTIC per a poder realitzar la prova oficial.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i que tinguin una mínima base del funcionament del PC (teclat, ratolí, navegació per internet, etc.)

Horaris i preus: (A definir).

INFORMÀTICA DEL DIA A DIA

Aquest curs pretén aprendre a utilitzar els dispositius electrònics (PC, Tablet, mòbil) per a fer-nos el dia a dia més fàcil. S’aprendrà a fer tràmits online (comprar per internet, demanar hora al metge, interactuar amb les administracions…), navegar amb seguretat, realitzar documents, càlculs, etc.

Destinatàries: persones majors de 18 anys que vulguin millorar els seus coneixements bàsics sobre informàtica i que tinguin uns coneixements mínims del  funcionament del PC (teclat, ratolí, navegació per internet, etc.)

Horaris i preus: (A definir).

INFORMÀTICA BÀSICA

L’objectiu d’aquest nivell d’informàtica és aprendre des de zero com fer anar un ordinador i totes les possibilitats que ofereix el món de la informàtica i internet.

Destinataris: persones majors de 18 anys i  que no saben utilitzar l’ordinador i que volen aprendre-ho des de zero.

Horari i preus: (A definir).

FOTOGRAFIA DIGITAL

Aquest curs pretén aprendre a editar imatges i fer retocs a les nostres fotografies digitals.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i que facin fotografies amb càmeres o mòbils i vulguin realitzar muntatges, retocs o millorar les seves fotografies.

Cal tenir una mínima base del funcionament del PC (teclat, ratolí, navegació per internet, etc.). No cal tenir coneixements sobre software específic de retoc d’imatge.

Horaris i preus: (A definir).

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ

El CFA Dolors Paul posa a disposició de la ciutadania un servei d’orientació acadèmica i professional per part dels professionals de l’equip docent amb l’objectiu de resoldre els principals dubtes en relació a l’educació i la formació de persones adultes.

Amb aquest servei el centre pretén:

  • Orientar les persones interessades sobre les possibilitats formatives en l’àmbit de l’educació permanent.
  • Informar sobre l’oferta formativa, les vies d’accés i els itineraris formatius que es poden desenvolupar al centre.
  • Assessorar l’alumnat en el procés de retorn al món acadèmic.
  • Posar a disposició de l’alumnat altres recursos formatius de l’entorn.

Per tal de concertar cita, heu de trucar al centre al telèfon 977 67 46 01 en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 hores; dimarts i dijous, de 15.30 a 18.30 hores).