Avui s’han publicat les dates d’inscripció i de celebració de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Aquí teniu el calendari d’ambdues convocatòries. Recordeu que per qualsevol consulta estem a la vostra disposició en l’horari de tutories i d’atenció habitual.

 

Proves d’accés a grau mitjà (més informació fent clic aquí)

Inscripció: del 10 de març (a partir de les 9 h) fins al 17 de març de 2016

Pagament de la taxa: fins al 18 de març de 2016 (abans de les 22 h)

Presentació de la documentació: de l’11 al 18 d’abril de 2016 (dins l’horari de registre)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 20 d’abril de 2016

Presentació de la documentació complementària a l’institut: del 21 al 25 d’abril de 2016 (dins l’horari de registre)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 27 d’abril de 2016

Prova: 4 de maig de 2016

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

Qualificacions provisionals: a partir del 13 de maig de 2016

Termini per presentar reclamacions a l’institut: del 17 al 19 de maig de 2016 (dins l’horari de registre)

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 20 de maig de 2016

 

Proves d’accés a grau superior (més informació fent clic aquí)

Inscripció: a partir de les 9 h del 10 de març fins al 17 de març de 2016

Pagament de la taxa: fins al 18 de març de 2016 (abans de les 22 h)

Presentació de la documentació a l’institut: de l’11 al 18 d’abril de 2016 (dins l’horari de registre)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 22 d’abril de 2016

Presentació de la documentació complementària a l’institut: del 25 al 27 d’abril de 2016 (dins l’horari de registre)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 29 d’abril de 2016

Part comuna de la prova: 9 de maig de 2016

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: llengües catalana i castellana
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques

Part específica de la prova: 10 de maig de 2016

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Matèries específiques triades

Qualificacions provisionals: a partir del 23 de maig de 2016

Termini per presentar reclamacions a l’institut: del 24 al 26 de maig de 2016 (dins l’horari de registre)

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 30 de maig de 2016