El proper mes de setembre es continuarà amb les matrícules dels diferents cursos al CFA Dolors Paul.

L’alumnat preinscrit haurà de dirigir-se al centre del 2 al 9 de setembre per formalitzar la seva matrícula, sempre concertant cita prèvia abans al telèfon 977 67 46 01 o bé enviant un correu electrònic a e3011935@xtec.cat . Les cites es podran sol·licitar a partir de l’1 de setembre.

L’alumnat no preinscrit també haurà de concertar cita prèvia i les dates de matrícula seran a partir del 14 de setembre i fins a esgotar les vacants. Les cites es podran sol·licitar a partir de l’1 de setembre.

L’alumnat no preinscrit necessitarà aportar la següent documentació fotografiada o escanejada (per correu electrònic) :

DNI (davant i darrera)

– En el cas d’alumnat menor d’edat: DNI ( pare/mare/tutor legal)

Targeta sanitària

Fotografia mida carnet

Expedient acadèmic (només en el cas de l’alumnat que vulgui matricular-se al curs de Graduat d’Educació Secundària)

 

Recordeu que podreu contactar amb l’escola a partir de l’1 de setembre per telèfon 977 67 46 01 o bé per correu electrònic e3011935@xtec.cat