OFERTA FORMATIVA CURS 2021-2022

ENSENYAMENTS INICIALS

ALFABETITZACIÓ I i II(nivells inicials)

Adreçat a persones nouvingudes que no saben llegir ni escriure.

Destinatàries: persones nouvingudes majors de 18 anys sense alfabetitzar en cap llengua.

Horari: A definir

FORMACIÓ BÀSICA

CURS GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Adreçat a persones majors de 18 anys que volen obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i/o que fan els 18 anys l’any de matriculació.

Horari: de dilluns a dijous, de 8.00 a 14.30 h.

(horari en funció del grup i de l’itinerari de l’alumnat)

CURS GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A DISTÀNCIA

Adreçat a persones majors de 18 anys que volen obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria a distància. Centre de suport de l’IOC.

El CFA Dolors Paul com a centre de suport, ofereix:

Destinatàries: persones majors de 18 anys i/o que fan els 18 anys l’any de matriculació.

( els períodes de matrícula  són els establerts per l’IOC : https://ioc.xtec.cat/educacio/ )

CURS DE  PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Adreçat a persones de 17 anys que volen presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.

Destinatàries: persones majors de 17 anys i/o que fan els 17 anys l’any de matriculació.

Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 12.30 h.

CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Adreçat a persones majors de 18 anys que volen presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i/o que fan els 19 anys l’any de la prova oficial.

Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 14.30 h.

CURSOS D’ANGLÈS (Títols reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).

ANGLÈS INICIAL A1

Adreçat a persones sense cap coneixement d’anglès. Té com a finalitat adquirir les competències bàsiques per poder-se desenvolupar mínimament en la vida personal, laboral i social en aquesta llengua.

Correspondència amb el nivell A1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes) (105 hores anuals)

ANGLÈS INICIAL A2.1

Adreçat a persones que han superat el nivell A1 o que necessiten ampliar el seu coneixement de l’anglès a nivell oral, escrit i gramatical.

Correspondència amb el nivell A2.1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i que acreditin haver superat el curs A1 Horari: (A definir, tardes) (140 hores anuals)

ANGLÈS INICIAL A2.2

Adreçat a persones que han superat el nivell A2.1 o que necessiten ampliar el seu coneixement de l’anglès a nivell oral, escrit i gramatical.

Correspondència amb el nivell A2.2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i que acreditin haver superat el curs A2.1

Horari: (horari a concretar en funció de la demanda) (140 hores anuals)

CURS DE PREPARACIÓ PER L’OBTENCIÓ DEL FIRST CERTIFICATE

Adreçat a persones que volen preparar-se per l’obtenció del First (FCE) de la Universitat de Cambridge.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes)

CURSOS DE PROVES OFICIALS DE LLENGÜES ESTRANGERES

Adreçat a persones que volen preparar-se per l’obtenció d’altres títols oficials (en funció de la demanda dels usuaris).

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes)

CURSOS DE CONVERSA

CURS DE CONVERSA EN ANGLÈS

Adreçat a persones que volen practicar l’anglès de manera oral.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes)

CURS DE CONVERSA EN CATALÀ

Adreçat a persones que volen practicar el català de manera oral.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes)

CURS DE CONVERSA EN CASTELLÀ

Adreçat a persones que volen practicar el castellà de manera oral.

Destinatàries: persones majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes)

CATALÀ INICIAL

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínim per a comunicar-se en llengua catalana.

Correspondència amb el nivell A1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües

Destinatàries: persones alfabetitzades majors de 18 anys.

Horari: (A definir) (105 hores anuals)

 CASTELLÀ INICIAL I

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínim per a comunicar-se en llengua castellana.

Correspondència amb el nivell A1  del Marc Europeu de Referència per a les Llengües

Destinatàries: persones alfabetitzades majors de 18 anys.

Horari: (A definir, tardes). (140 hores anuals) (105 hores anuals)

CASTELLÀ INICIAL II

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínim per a comunicar-se en llengua castellana.

Correspondència amb el nivell A2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües

Destinatàries: persones alfabetitzades majors de 18 anys i que acreditin els coneixements del curs A1.

Horari: (A definir, tardes). (140 hores anuals) (105 hores anuals)

CURSOS D’INFORMÀTICA

COMPETIC INICIAL

L’objectiu d’aquest curs és aprendre els continguts bàsics de l’acreditació ACTIC per a poder realitzar la prova oficial.

Destinatàries: persones majors de 18 anys i que tinguin una mínima base del funcionament del PC (teclat, ratolí, navegació per internet, etc.)

Horaris i preus: (A definir) (105 hores anuals)

INFORMÀTICA DEL DIA A DIA

Aquest curs pretén aprendre a utilitzar els dispositius electrònics (PC, Tablet, mòbil) per a fer-nos el dia a dia més fàcil. S’aprendrà a fer tràmits online (comprar per internet, demanar hora al metge, interactuar amb les administracions…), navegar amb seguretat, realitzar documents, càlculs, etc.

Destinatàries: persones majors de 18 anys que vulguin millorar els seus coneixements bàsics sobre informàtica i que tinguin uns coneixements mínims del  funcionament del PC (teclat, ratolí, navegació per internet, etc.)

Horaris i preus: (A definir).

SERVEI D’ORIENTACIÓ

El CFA Dolors Paul posa a disposició de la ciutadania un servei d’orientació acadèmica i professional per part dels professionals de l’equip docent amb l’objectiu de resoldre els principals dubtes en relació a l’educació i la formació de persones adultes.

Amb aquest servei el centre pretén:

Per a més informació podeu concertar cita trucant al telèfon del centre 977 67 46 01 en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 hores; dimarts i dijous, de 16.00 a 18.30 hores).