L’oferta formativa pel curs 2023-2024 és la següent:

Graduat en educació secundària (ESO) (curs presencial)

adreçats a persones majors de 18 anys que volen obtenir l’ESO

Graduat en educació secundària (ESO) (curs telemàtic mitjançant l’IOC)

adreçats a persones majors de 18 anys que volen obtenir l’ESO de manera telemàtica a través de l’Institut Obert de Catalunya

Preparació  a les proves d’accés a grau superior

adreçat a majors de 18 anys o que fan els 19 anys l’any de la prova oficial i que volen presentar-se a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior

Cursos de llengües: català, castellà, anglès

l’objectiu d’aquests cursos és que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en aquestes llengües

L’oferta de nivell d’aquestes llengües anirà en funció de la demanda sol·licitada pels usuaris.

Competic 2 i 3 (equivalent a l’ACTIC mitjà i avançat)

adreçat a persones adultes que volen obtenir una certificació del seu domini de les tecnologies de la informació i la comunicació

Ensenyaments inicials (alfabetització)

adreçat a persones nouvingudes que no saben llegir ni escriure i volen obtenir uns coneixements mínims en l’àmbit de la lectoescriptura

A més a més, som centre de suport de l’ACTIC (Generalitat de Catalunya) i AULA MENTOR (Ministerio de Educación y Formación Profesional)

Les dates de preinscripció són les següents:

del 20 al 28 de juny de 2023 en horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 hores i dilluns i dimecres de 15:30 a 17:00 hores.

Per a més informació:

telèfon 977 67 46 01

efdp@cunit.cat