A partir del proper dia 19 d’octubre l’alumnat del CFA Dolors Paul gaudirà d’un nou espai de treball ubicat a l’aula d’informàtica. L’objectiu d’aquest nou servei és oferir un espai on tothom tingui accés a les noves tecnologies, a més d’un lloc on poder estudiar i realitzar les tasques plantejades als diferents mòduls i assignatures dels cursos desenvolupats al centre. A més, hi ha la possibilitat de reservar aules d’estudi sempre que la disponibilitat del servei així ho permeti.  La reserva del material informàtic haurà de realitzar-se a l’espai d’atenció al públic i, en una primera fase, els horaris d’aquest servei seran els següents:

Aquesta actuació s’emmarca dins del programa d’innovació educativa mapaTIC, en el qual el CFA Dolors Paul està participant conjuntament amb altres dos centres d’adults. L’objectiu del programa no és un altre que promoure la innovació i la millora de la pràctica educativa, en aquest cas en l’àmbit de l’educació permanent. És per això que durant aquest curs s’està aprofundint en l’ús de les TIC en l’aprenentatge, fet pel qual des del centre es vol oferir un espai on facilitar l’accés a tothom a les noves tecnologies.

Per a més informació sobre la normativa d’ús de l’espai de treball podeu contactar amb les vostres respectives tutores.

 

IMG_2807