Llistes preinscrits curs 2024-2025

Alumnat admès. El cursos es portaran a terme sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnat matriculat.

Període de matrícula:

angles1

castellà 3+

castellà1

castella2

castella3

C2

cfgs especifiques

cfgs

competic2

competic3

inf inicial

majors25

pet

ges

catala1

catala2