El 3 de març ha començat el mòdul opcional Tastets d’oficis corresponent al curs de graduat en educació secundària de segon nivell. Aquesta formació ha començat amb una sessió d’orientació laboral duta a terme per l’Esther Asensi, tècnica municipal d’ocupació i coordinadora del Servei d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de Cunit. La jornada ha servit per crear i revisar els currículums dels assistents i per reflexionar sobre els mecanismes i competències necessàries per a dur a terme una recerca de feina activa i exitosa.

 

Tastets d’oficis esdevé un mòdul opcional integrat dins del curs de graduat en educació secundària (GES) per a persones adultes desenvolupat al CFA Dolors Paul. El CFA Dolors Paul ha treballat en l’establiment d’una borsa d’ofertes de pràctiques el més variada possible per tal d’oferir un ampli ventall de possibilitats a l’alumnat. En aquest sentit, durant el primer trimestre del present curs s’ha dut a terme un treball d’anàlisi i detecció dels interessos de l’alumnat per tal d’ajustar la recerca d’espais de pràctiques. Ha tingut prioritat en l’assignació d’espais de pràctiques l’alumnat en condicions d’especial dificultat d’accés al món laboral (aturats de llarga durada o persones sense cap tipus d’experiència laboral). La realització de les pràctiques tindrà un caràcter trimestral i es desenvoluparà entre el segon i el tercer trimestre de cada curs escolar.

 

El mòdul compta amb l’assistència d’un total de 13 alumnes amb diferents perfils i característiques i per dur-lo a terme el CFA Dolors Paul compta amb la col·laboració de diferents empreses i institucions del territori. Es tracta d’un projecte pioner a tota Catalunya ja que cap centre d’adults ha implementat aquest tipus de modul opcional pràctic dins la formació del graduat en educació secundària.

 

20170303_103212