Descripció

Curs adreçat a persones sense cap coneixement de l’alemany. Té com a finalitat adquirir les competències comunicatives bàsiques per poder-se desenvolupar, mínimament, en la vida personal, laboral i social en aquesta llengua. Correspondència amb el nivell A1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Horari i preu

Horari:

Preu:

Preinscripció i matrícula

Curs actualment no disponible