Alumnat de preparació a la prova d’accés de cicles formatius de grau superioir:

contacta amb la direcció del centre per matricular-te de les assignatures específiques d’IOC