Taller de lectura i càlcul

Destinataris: Adreçat a persones que volen reforçar la lectura i escriptura en castellà i la realització d’operacions matemàtiques simples.

Horari: dimarts i dijous, de 15.30 a 16.30 hores.

Preu : 20€ ( trimestrals)